Navigácia

 • Deň Zeme

  Dňa 20.4. sme celý vyučovací proces venovali jednej veľkej téme - Dňu Zeme. Žiaci boli zadelení do štyroch skupín a plnili dôležité úlohy. Veľa pracovali, veľa sa naučili a veľa poznatkov si odniesli. Naša škola si dala záväzok - viesť deti k ochrane životného prostredia nielen v tento deň, ale po celý rok a ďalšie roky. Ich mravenčiu prácu si môžete pozrieť tu:

 • FAREBNÝ APRÍLOVÝ TÝŽDEŇ

  Vyhlasujeme celotýždňovú aktivitu farebného oblečenia:

  Pondelok - modrá

  Utorok - zelená

  Streda - pásiková - - - -                

  Štvrtok - bielo - čierna                              

  Piatok - žltá

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Rodičovské stretnutie

  Dňa 25.4. o 16.00 hod sa uskutoční rodičovské stretnutie - informácie ku škole v prírode v jedálni školy, potom nasledujú individuálne stretnutia s triednou učiteľkou v triede.

 • ZBER PAPIERA - DEŇ ZEME

  Milí žiaci, vyhlasujeme súťaž v zbere papiera, ktorá bude prebiehať od 16.4. - 20.4.2018 v našej škole pri príležitosti Dňa Zeme.

  Výhru získa najaktívnejšia trieda a najaktívnejší zberateľ - jednotlivec!

  Papier noste zviazaný špagátom, alebo lepiacou páskou. Nezviazaný sa preberať nebude.

   

 • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  Veľká noc k nám prišla zas, nech je radosť v každom z nás.

  Slnko svieti, kvety kvitnú, nech Vám elán a radosť nikdy neuniknú.

  Krásne  sviatky Vám praje kolektív základnej školy.

  Od 29.3. - 3.4.2018 sú veľkonočné prázdniny. V škole sa opäť stretneme v stredu 4.4.2018

 • DEŇ VODY

  Dňa 22.3. sme si na škole pripomenuli dôležitosť vody na Zemi. Žiaci 3. a 4. ročníka pripravili krásne projekty s vlastnou prezentáciou pred ostatnými žiakmi. Tretiaci všetkým ponúkli vlastnoručne pripravený vitamínový nápoj. Všetci sme sa niečo viac naučili o tak vzácnej tekutine, ako je /ne/obyčajná voda. Foto:

 • OZNAM

  Dňa 21.3. /streda/ v rámci ŠKD idú žiaci do Centra voľného času v Pezinku na "vandrujeme za remeslami". Odchod zo školy o 13.00 hod. Predpokladaný návrat do ŠKD o 16.00 hod. Prosíme priniesť 1€.

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Riaditeľstvo Základnej školy vo Vinosadoch, oznamuje rodičom predškolákov, že zápis do 1. ročníka sa bude konať dňa

  6.apríla 2018 /piatok/ od 15.00 - 18.00 hod.

  Všetky informácie a náležitosti si prosím prečítajte v nasledovných dokumetoch.

 • OKRESNÉ KOLÁ SÚŤAŽÍ

  Hviezdoslavov Kubín

  Matej Ďurian sa umiestnil v prednese prózy v 1. kategórii na 4. mieste a bolo mu udelené čestné uznanie.                                                           GRATULUJEME!

  Leile Weissabel ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Pytagoriáda P4

  Z celkového počtu 42 súťažiacich sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

  Matej Ďurian  8.- 12. miesto

  Alžbeta Brišová 17. - 25. miesto.

  GRATULUJEME!

 • Jarné prázdniny

  Od 5.3. - 9.3. sú jarné prázdniny. Znovu sa stretneme v pondelok 12.3.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  V dnešnom, školskom kole sa umiestnili nasledovní žiaci:

  Poézia:

  1. miesto Leila Weissabel 4. roč. /postupuje reprezetnovať školu/

  2. miesto Ester Mozolová 2. roč., Michal Pavolka 3. roč.

  3. miesto Ninka Peterská 1. roč.

  Próza:

  1. miesto Matej Ďurian 4. roč. /postupuje reprezentovať školu/

  2. a 3. miesto nebolo udelené

  Všetkým srdečne GRATULUJEME

 • Čo nás čaká...

  7.2. anglicko - slovenské divadelné predstavenie pre 3. - 4. ročník (v Pezinku - prosíme priniesť 2,5€)

  9.2. karneval

  21.2. triedne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  28.2. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  13.3. Pytagoriáda - okresné kolo v Pezinku

  16.3. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo v Častej

  19.3. Klokanko - matematická súťaž (prihlásiť svoje deti môžete do 9.2.) štartovné 4€

  22.3. Centrum voľného času v Pezinku - v rámci škd (14.00 hod)

  28.3. Múzeum v Pezinku - Tisícročná včela

   

 • OZNAM

  Pre veľkú chorobnosť žiakov sa plánovaný karneval prekladá na piatok 9.2.2018

 • KARNEVAL

  Dňa 1.2.2018 sa žiaci budú učiť prvé dve hodiny. Nasledovať bude príprava KARNEVALU a zábava bude pokračovať až do poobednajších hodín. Rodičia už môžu nosiť ceny do tomboly. Za jedno dieťa jednu cenu, tak aby dostal cenu naozaj každý. O ostatné sa postaráme my...

 • ZRPŠ

  Dňa 15.1.2018 o 16.30 hod sa uskutoční ZRPŠ.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle Pedagogicko organizačných pokynov na školský rok 2017/2018 majú žiaci v dňoch od 23. decembra 2017 do 5. januára 2018 vianočné prázdniny. Začiatok vyučovania po prázdninách je 8. január 2018 (pondelok).

   

  Vážení rodičia, na začiatku vianočných prázdnin sa u žiakov našej školy vyskytli vši. Prosíme, prezrite vlásky deťom a preventívne ošetrite. ĎAKUJEME.

 • PRIANIE

  Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov,

  príjemnú atmosféru v kruhu blízkych,

  šťastie a lásku po celý nový rok 2018!

   

 • OZNAM

  Dňa 22.12.2017 tj. v piatok, Mgr. Elena Macháčková, riaditeľka základnej školy, v zastúpení, oznamuje, že bude riaditeľské voľno z  organizačných dôvodov. Žiaci budú zo stravy odhlásení.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Vinosady
  Školská 49, 90201 Vinosady
 • +421 911 225 089
  +421 33 646 22 50

Fotogaléria