Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Vinosady
    Školská 49, 90201 Vinosady
  • +421 911 225 089
    zsvinosady@gmail.com

Fotogaléria