Navigácia

Koordinátori

Koordinátori na našej škole

Protidrogová prevencia - Mgr. Michaela Pavolková


 Prevencia šikanovania - Mgr. Michaela Pavolková


Zelená škola Mgr. Michaela Pavolková


Čitateľská gramornosť - Mgr.Michaela Pavolková


Športový koordinátor - Mgr. Michaela Pavolková


 

Výchovný poradca - Mgr. Petra Repová      Vychovne_poradenstvo_Zs_Vinosady.docx


Finančná gramotnosť - Mgr. Petra Repová


Vedúca MZ - Mgr. Petra Repová


Jazykový koordinátor - Mgr. Petra Repová


 

Informačná gramotnosť - Ing. Emília Pošvancová

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Vinosady
    Školská 49, 90201 Vinosady
  • +421 911 225 089

Fotogaléria