Navigácia

Partners

Štvrtok 21. 6. 2018

Narodeniny a meniny

Statistics

Počet návštev: 89043

Vitajte na EduPage

Novinky

 • Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Dňa 31.5. sa uskutoční na našej škole Deň detí. Žiaci si prinesú podpísanú fľašu na vodu, 3€ a dobrú náladu. V tento deň sa vyučovanie nekoná :)

 • Dňa 24.5. sa vybraní žiaci z každého ročníka zúčastnili športovej olympiady v Pezinku. Súťažilo 6 družstiev.

  Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

  1. miesto v atletickej súťaži

  2. miesto v štafetovom behu

  Srdečne gratulujeme!

 • Riaditeľka Základnej školy, Školská 49, Vinosady, Ing. Emília Pošvancová, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje

  dňa 7.5.2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  Z obedov budú všetci žiaci písomne odhlásení riaditeľkou školy.

 • Minulý týždeň sme vyhlásili súťaž v zbere papiera.

  Najaktívnejšou triedou sa stala 2.A s celkovým množstvom 450 kg.

  Najaktívnejsí zberateľ sa stal Jakubko Pinter z 2.A. s celkovým množstvom nazbieraného papiera 320 kg.

  Celkovo žiaci doniesli do školy 1330 kg papiera.

  Výhercom srdečne gratulujeme. Zber papiera pokračuje.

 • Dňa 20.4. sme celý vyučovací proces venovali jednej veľkej téme - Dňu Zeme. Žiaci boli zadelení do štyroch skupín a plnili dôležité úlohy. Veľa pracovali, veľa sa naučili a veľa poznatkov si odniesli. Naša škola si dala záväzok - viesť deti k ochrane životného prostredia nielen v tento deň, ale po celý rok a ďalšie roky. Ich mravenčiu prácu si môžete pozrieť tu:

 • Vyhlasujeme celotýždňovú aktivitu farebného oblečenia:

  Pondelok - modrá

  Utorok - zelená

  Streda - pásiková - - - -

  Štvrtok - bielo - čierna

  Piatok - žltá

 • Dňa 25.4. o 16.00 hod sa uskutoční rodičovské stretnutie - informácie ku škole v prírode v jedálni školy, potom nasledujú individuálne stretnutia s triednou učiteľkou v triede.

 • Milí žiaci, vyhlasujeme súťaž v zbere papiera, ktorá bude prebiehať od 16.4. - 20.4.2018 v našej škole pri príležitosti Dňa Zeme.

  Výhru získa najaktívnejšia trieda a najaktívnejší zberateľ - jednotlivec!

  Papier noste zviazaný špagátom, alebo lepiacou páskou. Nezviazaný sa preberať nebude.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Vinosady
  Školská 49, 90201 Vinosady
 • +421 911 225 089
  +421 33 646 22 50

Fotogaléria