Navigácia

 • Deň detí

  Dňa 31.5. sa uskutoční na našej škole Deň detí. Žiaci si prinesú podpísanú fľašu na vodu, 3€ a dobrú náladu. V tento deň sa vyučovanie nekoná :)

 • ŠPORTOVÁ OLYMPIADA

  Dňa 24.5. sa vybraní žiaci z každého ročníka zúčastnili športovej olympiady v Pezinku. Súťažilo 6 družstiev.

  Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

  1. miesto v atletickej súťaži 

  2. miesto v štafetovom behu

  Srdečne gratulujeme!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • OZNAM

  Riaditeľka Základnej školy, Školská 49, Vinosady, Ing. Emília Pošvancová, v súlade so zákonom  245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje

  dňa 7.5.2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  Z obedov budú všetci žiaci písomne odhlásení riaditeľkou školy.

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Minulý týždeň sme vyhlásili súťaž v zbere papiera.

  Najaktívnejšou triedou sa stala 2.A s celkovým množstvom 450 kg.

  Najaktívnejsí zberateľ sa stal Jakubko Pinter z 2.A. s celkovým množstvom nazbieraného papiera 320 kg.

  Celkovo žiaci doniesli do školy 1330 kg papiera.

  Výhercom srdečne gratulujeme. Zber papiera pokračuje.

 • Deň Zeme

  Dňa 20.4. sme celý vyučovací proces venovali jednej veľkej téme - Dňu Zeme. Žiaci boli zadelení do štyroch skupín a plnili dôležité úlohy. Veľa pracovali, veľa sa naučili a veľa poznatkov si odniesli. Naša škola si dala záväzok - viesť deti k ochrane životného prostredia nielen v tento deň, ale po celý rok a ďalšie roky. Ich mravenčiu prácu si môžete pozrieť tu:

 • FAREBNÝ APRÍLOVÝ TÝŽDEŇ

  Vyhlasujeme celotýždňovú aktivitu farebného oblečenia:

  Pondelok - modrá

  Utorok - zelená

  Streda - pásiková - - - -                

  Štvrtok - bielo - čierna                              

  Piatok - žltá

 • Rodičovské stretnutie

  Dňa 25.4. o 16.00 hod sa uskutoční rodičovské stretnutie - informácie ku škole v prírode v jedálni školy, potom nasledujú individuálne stretnutia s triednou učiteľkou v triede.

 • ZBER PAPIERA - DEŇ ZEME

  Milí žiaci, vyhlasujeme súťaž v zbere papiera, ktorá bude prebiehať od 16.4. - 20.4.2018 v našej škole pri príležitosti Dňa Zeme.

  Výhru získa najaktívnejšia trieda a najaktívnejší zberateľ - jednotlivec!

  Papier noste zviazaný špagátom, alebo lepiacou páskou. Nezviazaný sa preberať nebude.

   

 • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  Veľká noc k nám prišla zas, nech je radosť v každom z nás.

  Slnko svieti, kvety kvitnú, nech Vám elán a radosť nikdy neuniknú.

  Krásne  sviatky Vám praje kolektív základnej školy.

  Od 29.3. - 3.4.2018 sú veľkonočné prázdniny. V škole sa opäť stretneme v stredu 4.4.2018

 • DEŇ VODY

  Dňa 22.3. sme si na škole pripomenuli dôležitosť vody na Zemi. Žiaci 3. a 4. ročníka pripravili krásne projekty s vlastnou prezentáciou pred ostatnými žiakmi. Tretiaci všetkým ponúkli vlastnoručne pripravený vitamínový nápoj. Všetci sme sa niečo viac naučili o tak vzácnej tekutine, ako je /ne/obyčajná voda. Foto:

 • OZNAM

  Dňa 21.3. /streda/ v rámci ŠKD idú žiaci do Centra voľného času v Pezinku na "vandrujeme za remeslami". Odchod zo školy o 13.00 hod. Predpokladaný návrat do ŠKD o 16.00 hod. Prosíme priniesť 1€.

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Riaditeľstvo Základnej školy vo Vinosadoch, oznamuje rodičom predškolákov, že zápis do 1. ročníka sa bude konať dňa

  6.apríla 2018 /piatok/ od 15.00 - 18.00 hod.

  Všetky informácie a náležitosti si prosím prečítajte v nasledovných dokumetoch.

 • OKRESNÉ KOLÁ SÚŤAŽÍ

  Hviezdoslavov Kubín

  Matej Ďurian sa umiestnil v prednese prózy v 1. kategórii na 4. mieste a bolo mu udelené čestné uznanie.                                                           GRATULUJEME!

  Leile Weissabel ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Pytagoriáda P4

  Z celkového počtu 42 súťažiacich sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

  Matej Ďurian  8.- 12. miesto

  Alžbeta Brišová 17. - 25. miesto.

  GRATULUJEME!

 • Jarné prázdniny

  Od 5.3. - 9.3. sú jarné prázdniny. Znovu sa stretneme v pondelok 12.3.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  V dnešnom, školskom kole sa umiestnili nasledovní žiaci:

  Poézia:

  1. miesto Leila Weissabel 4. roč. /postupuje reprezetnovať školu/

  2. miesto Ester Mozolová 2. roč., Michal Pavolka 3. roč.

  3. miesto Ninka Peterská 1. roč.

  Próza:

  1. miesto Matej Ďurian 4. roč. /postupuje reprezentovať školu/

  2. a 3. miesto nebolo udelené

  Všetkým srdečne GRATULUJEME

 • Čo nás čaká...

  7.2. anglicko - slovenské divadelné predstavenie pre 3. - 4. ročník (v Pezinku - prosíme priniesť 2,5€)

  9.2. karneval

  21.2. triedne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  28.2. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  13.3. Pytagoriáda - okresné kolo v Pezinku

  16.3. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo v Častej

  19.3. Klokanko - matematická súťaž (prihlásiť svoje deti môžete do 9.2.) štartovné 4€

  22.3. Centrum voľného času v Pezinku - v rámci škd (14.00 hod)

  28.3. Múzeum v Pezinku - Tisícročná včela

   

 • OZNAM

  Pre veľkú chorobnosť žiakov sa plánovaný karneval prekladá na piatok 9.2.2018

 • KARNEVAL

  Dňa 1.2.2018 sa žiaci budú učiť prvé dve hodiny. Nasledovať bude príprava KARNEVALU a zábava bude pokračovať až do poobednajších hodín. Rodičia už môžu nosiť ceny do tomboly. Za jedno dieťa jednu cenu, tak aby dostal cenu naozaj každý. O ostatné sa postaráme my...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Vinosady
  Školská 49, 90201 Vinosady
 • +421 911 225 089
  +421 33 646 22 50

Fotogaléria